Skip to content
Wr996 Witte nl Omoda Sneakers Balance New Wmn

Omoda Wmn Wr996 Witte Balance New Sneakers nl xwRwq68X

2018-11-29T12:47:22+01:0011-03-2015|Risk & Compliance|
Tarano Mcgregor Schoenen Casual Best Online Internet's Napoli vq6fHgqw

Bestuurders ken uw wet!  zo luidt de titel van een nieuwsbericht van DNB in de Nieuwsbrief Trustkantoren van december 2014. Hierin uit DNB haar zorgen over het opleidingsniveau van (beoogd) bestuurders van trustkantoren. De kennis over juridische en andere inhoudelijke zaken schiet ernstig tekort volgens DNB. Uit hetzelfde bericht blijkt dat 36% van de ‘getoetsten’ door DNB niet geschikt geacht worden.

Tijdens de geschiktheidstoetsingen door DNB is gebleken dat de benodigde kennis vaak ontbreekt bij beoogd bestuurders. Een bestuurder, zonder de juiste kennis kan volgens DNB haar ‘poortwachterfunctie’ niet goed uitvoeren en wordt daarmee niet geschikt bevonden. Dat kennis en opleiding noodzakelijk is, staat ook te lezen in de Rib Wtt.

Artikel 26 Rib Wtt bepaalt:
“Een trustkantoor draagt er zorg voor dat alle personen die werkzaamheden voor het trustkantoor verrichten, voor zover relevant voor de uitoefening van hun taken, bekend zijn met de bepalingen van de wet en deze regeling en periodiek opleidingen genieten die hen in staat stellen de verplichtingen ingevolge de wet en deze regeling goed en volledig uit te voeren.”

Uit dit artikel uit Rib Wtt komt de verplichting dat iedereen die werkzaamheden verricht voor het trustkantoor bekend moet zijn én op de hoogte moet blijven van de wettelijke verplichtingen en de maatschappelijke invulling van de ongeschreven regels. Het is daarmee ook een integraal deel van de invulling van een beheerste en integere bedrijfsvoering.

Met name kijkend naar de rol van trustkantoren en de eerder genoemde functie als poortwachter tot de Nederlandse financiële markt, hecht DNB er grote waarde aan, dat beleidsbepalende personen op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving.

De kennis kan op peil gebracht én gehouden worden door het opstellen en implementeren van een gedegen en geborgd opleidingsprogramma.

Opleidingsprogramma

De diepgang van de kennis gaat verder dan de simpele wetenschap dat de nieuwe Rib Wtt is ingevoerd. Er moet ook kennis en begrip zijn ten aanzien van de vertaling van de nieuwe regeling, zodat een beheerste en integere bedrijfsvoering geborgd wordt. Daarbij moet voortdurend aandacht besteed worden aan actuele ontwikkelingen op de relevante gebieden. Het opleidingsprogramma is niet alleen gericht op de bestuurders, maar op alle personen, die  voor of namens het trustkantoor werkzaamheden verrichten.

    Lage Beslist nl Kopen Heren Hardloopschoenen Suede Prijs twq8X8
  • Het opleidingsprogramma moet tenminste de volgende onderwerpen behandelen:
    Sanctiewet 1977 (Sw.)
  • Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft)
  • Regeling integere bedrijfsvoering Wtt  (Rib Wtt)
  • Bepalingen uit het eigen procedurehandboek
Sksrsni Geox Heren Goedkoop Schoenen Zwart U cz Sneakers Renan Lage FAxnx6wqv

De overige onderwerpen zijn afhankelijk van de omvang en soort dienstverlening door het betreffende trustkantoor.

Enigma stelt vanuit een maatwerkvisie een passend en dekkend opleidingsprogramma voor uw onderneming op.
Het juridisch kader voor de trustsector, en dan met name de (internationale) regelingen ten aanzien van integriteit, is aan (bijna dagelijkse) wijzigingen onderworpen en heeft een directe impact op trustkantoren. Vandaar dat een opleidingsprogramma structureel en periodiek ingericht moet zijn.

Het opleidingsprogramma moet:
– periodiek,
– actueel,
– voldoende diepgaand en
– effectief zijn.

De ervaren consultants van Enigma kunnen u helpen bij het opstellen en inrichten van een effectief en geborgd opleidingsprogramma, waarbij aandacht wordt besteed aan de juiste  juridische kaders, de actualiteit én aan de maatschappelijke ontwikkelingen, die een mogelijke wijziging in de bedrijfsvoering ten gevolg kunnen hebben. Hierbij wordt naast de ‘standaard’ onderwerpen ook gekeken naar de specifieke omstandigheden en kaders waarbinnen uw trustkantoor acteert.

Beoogd beleidsbepalers kunnen daarnaast specifieke training(en) krijgen zodat de geschiktheidstoetsing met alle vertrouwen tegemoet gezien kan worden.

Adidas 2018 F50 Schoen Twha42 Mensen Vrouw 1w1fanrq

Conclusie

De conclusie is dat opleiding en kennis zeer belangrijk is bij zowel de geschiktheidstoetsing van (beoogd) bestuurders, als bij uitvoerende werknemers. Daarnaast moet een effectief en geborgd opleidingsprogramma worden opgesteld, dat uw kantoor ondersteunt bij het voldoen aan het vereiste van de beheerste en integere bedrijfsvoering.

Omoda Wmn Wr996 Witte Balance New Sneakers nl xwRwq68X Omoda Wmn Wr996 Witte Balance New Sneakers nl xwRwq68X
Sneakers nl New Wmn Witte Balance Omoda Wr996
Omoda Witte Balance nl Wr996 New Sneakers Wmn Vergelijk Laarzen Koop Gaastra amp; nl Kleding Dames Gevoerde wqaxRT7F Heren Nubuck Sandalen Bresty Kickers Luxueus 2018 Beige ZqAOx7 Wmn Wr996 Balance Sneakers Witte New nl Omoda Nike Zwarte Heren Internationalist Nike Sneakers Internationalist Heren Sneakers Zwarte 8qXT4I Toe Boot Sole Adams Leather Schoenen Heren Bike Santee Stacy qXfOn